Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–листопад 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість

B+C+D+Е36

62167561,8

100

х

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+ D

61762696,7

99,3

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

52588712,8

84,6

90,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

11216501,0

18,0

19,3

Переробна промисловість

С

41372211,8

66,5

71,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2690574,4

4,3

4,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

409310,5

0,7

0,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1454769,3

2,3

2,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

5296851,9

8,5

9,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

617913 3 ,6

9,9

10,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

195176,1

0,3

0,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22 , 23

937186,8

1,5

1,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

16752554,9

26,9

28,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

6782949,4

10,9

11,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9173983,9

14,8

9,6

Забір, очищення та постачання води

Е36

404865,1

0,7

х

_______________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.