Архів: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-листопад 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Листопад 2013р.
до жовтня 2013р.
Листопад 2013р.
до листопада 2012р.
Січень–листопад 2013р.
до січня–листопада 2012р.
Промисловість B+C+D 93,3 85,7 91,4
Добувна та переробна промисловість B+C 91,0 85,8 91,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 102,1 95,9 94,1
Переробна промисловість С 82,7 78,2 90,2
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 93,3 94,2 98,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 55,4 48,9 95,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 86,6 101,1 107,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 106,7 88,4 84,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 112,4 58,6 85,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 106,9 84,4 97,2
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 75,8 45,4 69,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 99,0 80,5 91,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 70,5 74,3 90,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 103,7 85,4 89,2