Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–листопад 2012 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 74698291,7

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість 63030904,7

84,4

91, 0

Добувна промисловість 12677918,6

17,0

18,3

Переробна промисловість 50352986,1

67, 4

72,7

   з неї

 

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 2474344,9

3,3

3,6

   Легка промисловість 359606,9

0,5

0, 5

   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 27819,6

0 , 0

0,0

   Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1305227,5

1,7

1,9

   Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
   Хімічна та нафтохімічна промисловість 7979267,6

10,7

1 1,5

   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 664170,5

0,9

1,0

   Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 17690845,3

23,7

2 5 ,5

   Машинобудування 9386258,9

12,6

1 3,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 11667387,0

15,6

9,0

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.