Архів: 2011 | 2010
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень–жовтень 2011 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 77706885,2 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 68314083,3 87,9 93,2
Добувна промисловість 10354968,5 13,3 14,1
Переробна промисловість 57959114,8 74,6 79,1
з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 2033436,4 2,6 2,8
легка промисловість 275992,5 0,4 0,4
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 31555,5 0,0 0,0
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1265035,4 1,6 1,7
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
хімічна та нафтохімічна промисловість 7035911,9 9,1 9,6
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 952919,1 1,2 1,3
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 20706713,2 26,7 28, 3
машинобудування 9012952,5 11,6 12,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 9392801,9 12,1 6,8

________________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.