Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за видами діяльності

у січнілистопаді 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20292134,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13247002,0

65,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1082240,1

5,3

Переробна промисловість

С

12164761,9

59,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

854280,1

4,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3176780,9

15,7

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3140265,9

15,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

491515,8

2,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

146746,2

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2867336,8

14,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6544757,9

32,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

500374,4

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.