Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–листопаді 2017 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20772622,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14844804,4

71,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2707087,5

13,0

Переробна промисловість

С

12137716,9

58,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

529134,9

2,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

117131,2

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3316423,1

16,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2998977,2

14,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

408970,2

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1827539,3

8,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2021093,6

9,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5640416,3

27,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

287401,9

1,4

  ______________

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"  щодо конфіденційності статистичної інформації.