Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності  за січень-листопад 2015 року 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

21698144,7

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

21477914,0

99,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

18000681,2

83,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4842529,9

22,3

Переробна промисловість

С

13158151,3

60,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

495799,3

2,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

66312,8

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2139625,0

9,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1896719,0

8,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

249189,6

1,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

3732631,6

17,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1105474,8

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3477232,8

16,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

220230,7

1,0

 

 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

 2  Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.