Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньлистопад 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2020р. до жовтня 2020р.

Листопад 2020р. до листопада 2019р.

Січень–листопад 2020р. до січня–листопада 2019р.

Промисловість

B+C+D

83,5

97,9

89,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

70,7

88,8

91,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,6

148,8

163,1

Переробна промисловість

С

70,2

88,0

90,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

95,1

71,7

82,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

97,5

62,5

77,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

100,2

107,2

97,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,4

95,4

99,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

86,9

86,3

81,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

143,9

59,1

58,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

40,3

79,6

91,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

178,1

139,9

79,9

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.