Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–жовтень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 56802632,9 100 х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 56434341,0 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 48242533,3 84,9 90,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 10118218,8 17, 8 19,0
Переробна промисловість С 38124314,5 67,1 71,7
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 2448153,5 4,3 4,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 385394,4 0,7 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 1319815,2 2,3 2,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 5034237,2 8,9 9,5
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 5909367,2 10,4 11,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 175186,1 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 851416,1 1,5 1,6
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 15252462,9 26,9 28,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 6152816,0 10,8 11,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 8191807,7 14,5 9,3
Забір, очищення та постачання води Е36 368291,9 0,6 х

_______________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.