Архів: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-жовтень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Жовтень 2013р.
до вересня 2013р.
Жовтень 2013р.
до жовтня 2012р.
Січень–жовтень 2013р.
до січня–жовтня 2012р.
Промисловість B+C+D 110,5 97,7 91,8
Добувна та переробна промисловість B+C 103,8 93,9 92,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 106,7 90,1 93,8
Переробна промисловість С 101,7 97,0 91,1
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 107,4 99,0 98,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 103,4 90,8 99,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 107,8 101,0 105,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 82,6 80,0 84,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 96,5 52,0 88,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 110,9 76,7 98,6
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 119,7 59,3 71,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 86,2 79,6 91,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 105,9 98,5 91,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 155,4 120,3 89,6