Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень– жовтень 2012 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 68345110,6 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 57702620,1 84,4 91,1
Добувна промисловість 11599302,2 17,0 18,3
Переробна промисловість 46103317,9 67, 4 72,8
   з неї

 

 

 
   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 2245706,8 3,3 3,5
   Легка промисловість 326678,1 0,5 0, 5
   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 25481,1 0 , 0 0,0
   Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1181933,0 1,7 1,9
   Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
   Хімічна та нафтохімічна промисловість 7189399,1 10,5 1 1,4
   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 605074,3 0,9 1,0
   Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 16083326,5 23,5 2 5 ,4
   Машинобудування 8621115,3 12,6 1 3,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 10642490,5 15,6 8,9

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.