Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–жовтні 2018 року1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18865347,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13260505,2

70,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1495472,3

7,9

Переробна промисловість

С

11765032,9

62,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

615493,9

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87382,3

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3886997,8

20,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2723775,4

14,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

402088,3

2,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

74765,8

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3140661,8

16,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5251364,3

27,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

353477,5

1,9

 

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.