Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–жовтні 2017 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18584372,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13397474,0

72,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2568767,5

13,8

Переробна промисловість

С

10828706,5

58,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

485809,4

2,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104636,5

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2991103,8

16,1

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2698425,8

14,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

373703,7

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1815268,5

9,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1516975,8

8,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4928991,6

26,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

257906,9

1,4

 

_____________

     1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.