Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–вересень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 51432669,8 100 х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 51099930,2 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 43773140,0 85,2 90,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 8983594,7 17,5 18,6
Переробна промисловість С 34789545,3 67,7 72,2
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 2204329,0 4,3 4,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 355070,4 0,7 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 1155469,1 2,2 2,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 4604647,6 9,0 9,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 5661599,6 11,0 11,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 147136,7 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 765785,6 1,5 1,6
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 13811604,8 26,9 28,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 5558697,9 10,8 11,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 7326790,2 14,2 9,2
Забір, очищення та постачання води Е36 332739,6 0,6 х

_______________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.