Індекси промислової продукції за січень-вересень 2011 року

(відсотків)
  Вересень 2011р.
до серпня 2011р.
Вересень 2011р.
до вересня 2010р.
Січень–вересень 2011р.
до січня–вересня 2010р.
Промисловість 101,4 121,6 118,3
Добувна та переробна промисловість 102,8 124,7 121,2
Добувна промисловість 104,9 127,0 113,0
Переробна промисловість 101,9 123,7 125,4
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 117,0 99,3 89,3
Легка промисловість 71,6 74,1 112,1
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 85,4 85,0 117,3
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 96,3 95,3 99,8
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 101,7 86,1 106,8
Хімічна та нафтохімічна промисловість 108,1 114,2 140,7
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 96,1 140,9 152,7
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 91,9 130,9 130,4
Машинобудування 113,8 183,3 141,8
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 81,8 84,7 88,9