Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2003–2012 роки 1,2

(відсотків до попереднього року)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                     
Промисловість 111,8 110,8 101,6 101,7 116,0 94,1 80,1 107,1 115,8 92,5
Добувна та переробна промисловість 112,4 111,2 101,3 101,2 116,3 94,0 79,6 106,7 118,5 91,3
Добувна промисловість 103,4 101,8 99,5 106,2 96,8 103,9 89,5 106,0 113,4 95,0
Переробна промисловість 113,7 113,0 101,6 100,4 119,6 92,8 75,4 107,1 121,1 89,6
    з неї                    
  Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 116,2 105,5 104,6 101,6 107,1 96,1 95,4 83,1 91,8 105,0
  Легка промисловість 95,8 107,6 88,9 93,5 84,7 104,8 68,8 129,7 102,4 94,2
  Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 115,2 73,5 104,3 93,7 110,4 106,8 79,2 89,7 107,7 68,1
  Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 126,8 105,2 114,4 111,9 107,4 85,0 98,1 102,0 100,0 91,0
  Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 107,8 114,0 94,7 89,6 124,7 78,9 104,1 93,3 106,4 46,7
  Хімічна та нафтохімічна промисловість 132,8 110,3 113,5 101,7 102,0 97,2 59,8 116,7 132,1 97,9
  Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 95,8 123,0 99,1 110,5 115,6 112,0 54,1 116,5 137,6 68,1
  Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 115,2 110,4 106,6 115,7 116,8 104,4 73,0 86,6 130,2 102,0
  Машинобудування 118,0 124,0 107,7 105,7 148,9 116,6 52,4 212,4 127,3 110,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 114,5 101,1 112,6 117,4 106,9 99,1 85,3 111,3 88,4 108,9

1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

2 Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води).