Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за видами діяльності

 у січні–вересні 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17100913,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

11180231,0

65,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

944907,1

5,5

Переробна промисловість

С

10235323,9

59,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

704968,6

4,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84054,3

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2633088,0

15,4

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2493570,8

14,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

404345,6

2,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

123457,0

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2689972,5

15,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5514276,9

32,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

406405,2

2,4

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.