Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–вересні 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17096215,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

11908489,6

69,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1338775,4

7,8

Переробна промисловість

С

10569714,2

61,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

537027,7

3,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77392,2

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3465005,6

20,3

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2481738,9

14,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

353759,4

2,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

66349,5

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2849841,6

16,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4876671,3

28,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

311054,5

1,8

 

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.