Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-вересень 2015 року 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15374681,9

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

15205390,2

98,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

12682648,9

82,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3065343,8

19,9

Переробна промисловість

С

9617305,1

62,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

411345,7

2,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

52785,3

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1733350,6

11,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1578550,8

10,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

200231,7

1,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1997048,9

13,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

813372,3

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2522741,3

16,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

169291,7

1,1

 

 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

 2  Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.