Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–вересень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

вересень 2021 до серпня 2021

вересень 2021 до вересня 2020

січень-вересень 2021 до січня-вересня 2020

Промисловість

B+C+D

114,0

93,0

91,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

119,9

87,0

83,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,0

113,3

126,4

Переробна промисловість

С

120,1

86,6

82,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

103,2

99,4

79,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112,6

119,9

99,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

95,1

114,7

112,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,8

83,9

99,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

106,2

102,8

116,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

196,3

86,5

138,5

машинобудування

26-30

155,2

29,4

27,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,5

138,6

145,0

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.