Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–cерпень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 46087374,2 100 х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 45789965,6 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 39261915,8 85,2 90,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 7994120,1 17,3 18,5
Переробна промисловість С 31267795,7 67,9 72,4
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 1970563,8 4,3 4,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 325429,9 0,7 0,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 1022851,9 2,2 2,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1 1 1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 5325280,2 11, 6 12, 3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 132913,3 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 653481,6 1,4 1,5
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 12314563,2 26,7 28,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 4921581,7 10,7 11,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 6528049,8 14,2 9,1
Забір, очищення та постачання води Е36 297408,6 0,6 х

_______________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.