Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–серпень 2012 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 56358595,2 100,0 100 , 0
Добувна та переробна промисловість 47400662,4 84,1 91,1
Добувна промисловість 9355943,2 16,6 18,0
Переробна промисловість 38044719,2 67,5 73,1
   з неї

 

   
   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1773282,2 3,1 3,4
   Легка промисловість 256716 ,0 0,5 0, 5
   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 19890,6 0,0 0,0
   Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 913464,3 1,6 1,8
   Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
   Хімічна та нафтохімічна промисловість 6022129,7 10,7 1 1,6
   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 440980,1 0,8 0,8
   Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 13046578,3 23, 2 2 5 ,1
   Машинобудування 7058413,3 12,5 1 3,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 8957932,8 15,9 8,9

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.