Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–липень 2012 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 49911289,7 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 41896352,8 83,9 91,0
Добувна промисловість 8298114,1 16,6 18,0
Переробна промисловість 33598238,7 67,3 73,0
   з неї

 

 

 
   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1531830,1 3,1 3,3
   Легка промисловість 220248,6 0,4 0,5
   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 17026,7 0,0 0,0
   Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 784536,9 1,6 1,7
   Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
   Хімічна та нафтохімічна промисловість 5144218,1 10,3 11,2
   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 357578,1 0,7 0, 8
   Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 11503754,3 23,0 25,0
   Машинобудування 6216536,5 12,5 13,5
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 8014936,9 16 ,1 9,0

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.