Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за січень-серпень 2011 року

(відсотків)
  Серпень 2011р.
до липня 2011р.
Серпень 2011р.
до серпня 2010р.
Січень–серпень 2011р.
до січня–серпня 2010р.
Промисловість 99,6 126,8 117,8
Добувна та переробна промисловість 99,3 129,8 120,8
Добувна промисловість 99,4 122,5 111,3
Переробна промисловість 99,3 133,4 125,7
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 101,5 92,5 88,1
Легка промисловість 95,5 95,4 117,8
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 102,7 110,5 122,8
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 100,2 92,9 100,4
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 93,6 88,4 110,0
Хімічна та нафтохімічна промисловість 92,7 136,3 145,3
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 101,2 160,7 154,4
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 110,6 158,8 130,3
Машинобудування 92,5 176,9 136,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 104,2 95,2 89,3