Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за видами діяльності

 у січні–серпні 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15315205,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

9784422,2

63,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

874559,6

5,7

Переробна промисловість

С

8909862,6

58,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

626035,9

4,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

76013,9

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2370746,2

15,5

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2179194,5

14,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

356884,4

2,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112689,6

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2203458,1

14,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5169310,1

33,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

361472,7

2,4

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.