Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–серпні 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15509734,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10697260,2

69,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1195793,7

7,7

Переробна промисловість

С

9501466,5

61,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

477521,8

3,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69719,8

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3053675,2

19,7

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2160379,2

13,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

308644,0

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

61427,4

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2717566,5

17,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4542434,5

29,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

270039,4

1,7

_______________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.