Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–серпні 2017 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16002237,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

11588627,4

72,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2355473,0

14,7

Переробна промисловість

С

9233154,4

57,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

397765,4

2,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87775,5

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2333002,2

14,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2212189,7

13,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

297497,6

1,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1778273,9

11,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1433784,7

9,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4214451,9

26,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

199158,5

1,2

 

___________

        1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.