Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

серпень 2021 до липня 2021

серпень 2021 до серпня 2020

січень-серпень 2021 до січня-серпня 2020

Промисловість

B+C+D

54,9

62,1

91,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

49,7

53,5

83,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

93,5

151,6

128,6

Переробна промисловість

С

49,2

52,8

82,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

91,4

108,9

77,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

55,6

166,8

98,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

106,7

106,4

111,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,1

82,8

101,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

-

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,3

116,5

118,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

18,5

51,2

151,5

машинобудування

26-30

16,5

7,1

27,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,8

150,6

145,8

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.