Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньсерпень 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2020р. до липня 2020р.

Серпень 2020р. до серпня 2019р.

Січень–серпень 2020р. до січня–серпня 2019р.

Промисловість

B+C+D

129,4

143,8

86,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

133,8

152,7

90,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

86,0

127,4

163,1

Переробна промисловість

С

134,5

153,0

89,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

55,6

83,9

85,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

23,4

49,5

80,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

110,8

115,0

95,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,6

96,4

99,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

89,8

83,8

74,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

111,7

65,9

60,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

197,7

292,5

90,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,7

94,7

70,3

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.