Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–липні 2017 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14788625,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10668751,5

72,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2260311,0

15,3

Переробна промисловість

С

8408440,5

56,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

354124,7

2,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

76931,8

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2017505,6

13,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1954492,0

13,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

258637,4

1,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1758730,0

11,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1368023,4

9,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3949289,8

26,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

170584,3

1,2

 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.