Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

липень 2021 до червня 2021

липень 2021 до липня 2020

січень-липень 2021 до січня-липня 2020

Промисловість

B+C+D

225,5

159,3

96,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

236,0

157,5

89,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

118,2

139,2

125,6

Переробна промисловість

С

238,8

157,7

88,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

106,8

66,4

73,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

60,2

70,3

96,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

101,0

110,4

112,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

129,0

85,5

104,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

-

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,6

103,0

119,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

852,4

641,9

179,2

машинобудування

26-30

483,1

86,6

32,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

174,9

172,5

145,1

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.