Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньлипень 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2020р. до червня 2020р.

Липень 2020р. до липня 2019р.

Січень–липень 2020р. до січня–липня 2019р.

Промисловість

B+C+D

111,7

62,2

79,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

112,5

60,9

81,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

149,4

92,6

169,2

Переробна промисловість

С

112,0

60,6

80,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

112,7

110,3

85,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

135,4

105,6

82,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

106,3

106,6

93,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

154,8

126,2

100,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,8

97,5

73,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

118,4

41,4

39,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,7

26,8

73,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,6

70,2

68,1

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.