Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–червень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 34853242,5 100 х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 34635975,2 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 29445529,5 84,5 90,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 5899270,1 16,9 18,1
Переробна промисловість С 23546259,4 67,6 72,3
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 1456748,9 4,2 4,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 239116,2 0,7 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 745705,2 2,1 2,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1 1 1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 4257181,0 12,2 13,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 100478,8 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 493712,4 1,4 1,5
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 9280508,1 26,6 28,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 3526830,4 10,1 10,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 5190445,7 14,9 9,6
Забір, очищення та постачання води Е36 217267,3 0,6 х

_______________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.