Архів: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-червень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Червень 2013р.
до травня 2013р.
Червень 2013р.
до червня 2012р.
Січень–червень 2013р.
до січня–червня 2012р.
Промисловість B+C+D 99,4 90,5 88,5
Добувна та переробна промисловість B+C 98,7 90,9 89,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 100,5 92,5 93,3
Переробна промисловість С 96,8 90,3 87,0
у тому числі  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 103,0 98,7 100,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 106,4 105,8 107,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 96,7 102,9 109,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 96,6 99,3 77,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 112,0 106,3 98,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 117,1 123,8 109,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 107,2 66,4 80,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 106,1 91,4 91,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 85,8 102,0 88,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 105,9 87,9 84,5