Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–червні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8524710,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5715214,1

67,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

301087,8

3,5

Переробна промисловість

С

5414126,3

63,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

411937,6

4,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1419784,7

16,7

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2059129,8

24,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

267120,0

3,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91776,8

1,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

593335,9

7,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2596145,1

30,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

213351,0

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.