Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–червні 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

12207182,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8220430,9

67,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

887457,1

7,3

Переробна промисловість

С

7332973,8

60,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

352017,1

2,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

48252,6

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2252871,3

18,5

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1498244,6

12,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

214886,7

1,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

48125,1

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2449841,2

20,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3791635,6

31,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

195115,5

1,6

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.