Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–червні 2017 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13282221,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

9454431,9

71,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2152912,0

16,2

Переробна промисловість

С

7301519,9

55,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

301059,7

2,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62562,3

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1713377,4

12,9

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1738479,5

13,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

218965,5

1,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1748663,4

13,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

976117,0

7,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3682167,9

27,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

145622,0

1,1

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
2
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.