Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

червень 2021 до травня 2021

червень 2021 до червня 2020

січень–червень 2021 до січня–червня 2020

Промисловість

B+C+D

85,7

77,0

86,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

83,7

72,9

77,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,6

176,1

123,2

Переробна промисловість

С

83,4

71,9

77,3

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

99,8

70,1

75,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

83,0

158,3

100,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

100,2

116,2

112,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

79,7

103,2

108,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,9

96,3

122,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

139,0

33,4

116,6

машинобудування

26-30

29,7

32,7

24,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,7

106,1

141,2

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.