Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень– травень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 29039477,4 100,0

х

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 28860741,6 99,4

100

Добувна та переробна промисловість B+C 24317367,6 83 , 7

90,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 4876917,0 16,8

18,1

Переробна промисловість С 19440450,6 66,9

71,9

з неї    

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 1225274,2

4,2

4,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 206645,8

0,7

0,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 620890,3

2,1

2,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 3673343,8

12,7

13,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 88488,9

0,3

0,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 411802,6

1,4

1,5

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 7512667,5

25,9

27,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 2852023,7

9,8

10,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 4543374,0 15,7

10,0

Забір, очищення та постачання води Е36 178735,8 0,6

х

________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.