Архів: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-травень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Травень 2013р.
до квітня 2013р.
Травень 2013р.
до травня 2012р.
Січень–травень 2013р.
до січня–травня 2012р.
Промисловість B+C+D 94,6 87,5 88,2
Добувна та переробна промисловість B+C 99,2 88,4 89,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 100,5 92,5 93,3
Переробна промисловість С 98,3 85,7 86,3
у тому числі  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 92,4 95,7 100,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 73,0 82,9 107,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 90,8 94,2 111,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 114,6 98,8 73,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 94,5 91,9 97,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 88,4 94,3 106,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 83,0 55,8 84,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 101,5 83,7 91,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 101,6 100,2 86,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 67,3 79,7 84,2