Індекси обсягу промислової продукції за січень–травень 2008 року1
  Індекси обсягу промислової продукції (у порівнянних цінах), у %
травень 2008 р. до квітня 2008 р. травень  2008 р. до травня 2007 р. січень–травень 2008 р.до січня–травня  2007 р.
       
Всього по області 102,3 109,6 105,6
Добувна промисловість 98,9 96,3 100,5
Добування паливно-енергетичних корисних копалин   99,0 96,4 100,6
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 75,6 71,6 89,3
Переробна промисловість 103,1 111,9 106,4
     з неї      
Виробництво харчових продуктів,напоїв та тютюнових виробів 101,8 86,2 99,7
 Легка промисловість 93,9 102,6 108,6
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 91,8 99,9 106,5
 виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 211,8 259,6 173,6
Оброблення деревини та  виробництво  виробів з деревини, крім меблів    112,4 117,6 121,8
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 101,9 83,3 84,7
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 95,6 91,4 85,1
 Хімічна та нафтохімічна промисловість 110,6 116,6 108,5
  хімічне виробництво 110,3 114,0 104,8
  виробництво гумових та пластмасових виробів 112,6 135,3 137,5
 Виробництво іншої неметалевої  мінеральної продукції 104,9 130,1 125,4
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів   111,0 139,6 136,2
Машинобудування 106,2 148,6 133,7
виробництво машин та  устатковання 89,8 93,7 119,2
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 104,6 90,4 99,9
виробництво транспортних засобів та  устатковання                           110,2 179,5 142,0
Виробництво та розподіленняелектроенергії, газу та води 92,3 100,5 106,5

 

1Примітка:індекси обсягу промислової продукції формуються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води.