Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за видами діяльності

у січні–травні 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10349718,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6182171,3

59,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

595676,3

5,8

Переробна промисловість

С

5586495,0

53,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

404480,1

3,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

49430,5

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1549344,9

15,0

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1337080,3

12,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

209590,5

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

54627,7

0,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1416514,5

13,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3942992,6

38,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

224554,4

2,2

 _______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.