Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–травні 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10601656,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6994246,9

66,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

746321,7

7,0

Переробна промисловість

С

6247925,2

59,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

280194,9

2,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

41318,7

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1888656,3

17,8

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1276427,5

12,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

170608,8

1,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

41719,0

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2195153,2

20,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3448314,0

32,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

159095,4

1,5

 

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.