Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

травень 2021 до квітня 2021

травень 2021 до травня 2020

січень–травень 2021 до січня–травня 2020

Промисловість

B+C+D

89,9

59,3

88,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

90,3

55,2

78,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,8

134,1

116,2

Переробна промисловість

С

90,2

54,6

78,0

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,0

88,1

76,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

134,7

157,0

93,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

94,1

124,5

111,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

80,5

143,9

109,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

87,4

149,6

131,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

23,7

62,3

153,2

машинобудування

26-30

445,5

21,4

23,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,0

102,2

146,6

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.