Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньтравень 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2020 до квітня 2020

Травень 2020 до травня 2019

Січень-травень 2020 до січня–травня 2019

Промисловість

B+C+D

115,4

150,8

87,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

119,5

173,1

92,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

80,9

151,1

288,5

Переробна промисловість

С

120,0

173,3

91,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,1

68,7

78,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

64,3

66,8

80,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

83,7

78,7

88,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

86,2

59,5

105,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

86,7

64,5

63,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

63,1

72,1

41,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

149,9

500,2

101,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

86,6

66,8

67,5

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.