Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-березень 2014 року


 

Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 17126174,5 100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 17014760,0 99,3
Добувна та переробна промисловість B+C 13706704,1 80,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 3024833,9 17,6
Переробна промисловість С 10681870,2 62,4
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 703046,8 4,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 113456,5 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 375805,8 2,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 728663,3 4,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1419850,6 8,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 60863,7 0,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 140052,2 0,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 5332692,8 31,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 1695559,2 9,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 3308055,9 19,3
Забір, очищення та постачання води Е36 111414,5 0,7