Архів: 2014
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2014 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Квітень 2014р.
до березня 2014р.
Квітень 2014р.
до квітня 2013р.
Січень–квітень 2014р.
до січня–квітня 2013р.
Промисловість B+C+D 95,2 101,7 99,2
Добувна та переробна промисловість B+C 96,2 98,0 97,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 96,1 105,3 99,7
Переробна промисловість С 96,3 93,0 94,9
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 109,4 100,7 97,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 71,0 59,3 83,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 107,2 105,2 104,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1 1 1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 91,7 87,7 83,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 109,3 90,5 90,7
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 107,7 64,9 59,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 96,5 102,3 98,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 102,9 78,8 93,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 88,8 137,8 115,3

_____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.