Індекси промислової продукції за січень-квітень 2011 року

(відсотків)
  Квітень 2011р.
до березня 2011р.
Квітень 2011р.
до квітня 2010р.
Січень–квітень 2011р.
до січня–квітня 2010р.
Промисловість 92,5 103,4 110,7
Добувна та переробна промисловість 95,0 105,1 112,5
Добувна промисловість 99,4 108,3 110,1
Переробна промисловість 93,0 103,6 113,7
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 95,8 98,1 88,1
Легка промисловість 92,4 205,5 153,0
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 58,5 111,8 119,5
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 96,9 106,4 102,7
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 100,2 84,8 92,9
Хімічна та нафтохімічна промисловість 98,7 140,3 143,4
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 98,2 186,3 163,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 87,1 96,1 108,2
Машинобудування 90,0 117,3 140,2
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 66,1 82,6 93,0