Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за видами діяльності

у січні–квітні 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8746619,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5101369,0

58,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

519827,7

5,9

Переробна промисловість

С

4581541,3

52,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

302303,8

3,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

38482,2

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1246312,9

14,2

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1057625,3

12,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

159792,0

1,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

42998,3

0,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1272740,5

14,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3465559,3

39,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

179690,8

2,1

 

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.