Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–квітні 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8788965,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5579622,0

63,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

600254,6

6,8

Переробна промисловість

С

4979367,4

56,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

213665,0

2,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

31211,7

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1496625,6

17,0

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1008960,5

11,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128049,1

1,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

36598,9

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1800494,5

20,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3085743,5

35,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

123600,3

1,4

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.